Poradna


Kdo se může účastnit elektronické dražby a co je k tomu potřeba?

Dražby se může zúčastnit fyzická osoba, starší 18 let, která je způsobilá k právním úkonům. Dále právnická osoba, která byla řádně založena a je způsobilá vykonávat řádnou podnikatelskou činnost. Národnost není důležitá. Podmínkou je složení tzv. jistiny – tj. minimální částky, stanovené dražebníkem, jako podmínkou k účasti v dražbě.


Do kdy musím nemovitost uhradit, když jsem dražbu vyhrál?

Dražebník vždy v dražební vyhlášce stanoví podmínky, za jakých a do kdy se nemovitost hradí. Nemělo by to být déle než 2 měsíce od uskutečněné dražby.


Pokud je na nemovitosti exekuce, dražbou zaniká?

Není-li výslovně uvedeno, že se jedná o dražbu na návrh příslušného Exekutorského úřadu, pak exekuce nezaniká. Naše společnost takové nemovitosti zpravidla nedraží.


V případě, že nemovitost nikdo nevydraží, co následuje?

Dražebník po dohodě s majitelem nemovitosti může vyhlásit opakovanou dražbu. Úprava vyvolávací ceny závisí na dohodě dražebníka a majitele nemovitosti.